رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبور هواپيماهاى بوئينگ٧٣٧ مكس از آسمان ايران ممنوع شد

عبور هواپيماهاى بوئينگ٧٣٧ مكس از آسمان ايران ممنوع شد بسیاری از کشورها در پی سقوط بوئینگ ۷۳۷ مکس هواپیمایی اتیوپی پرواز این هواپیماها را ممنوع کردند.

عبور هواپيماهاى بوئينگ٧٣٧ مكس از آسمان ايران ممنوع شد

بسیاری از کشورها در پی سقوط بوئینگ ۷۳۷ مکس هواپیمایی اتیوپی پرواز این هواپیماها را ممنوع کردند.