رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۱ هزار بازرسی از مراکز غذایی و اماکن عمومی و پلمپ ۹۸ مکان متخلف

۳۱ هزار بازرسی از مراکز غذایی و اماکن عمومی و پلمپ ۹۸ مکان متخلف رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: در سومین روز آغاز بکار بازرسی‌های سلامت نوروزی بهداشت محیط؛ ۳۱ هزار و ۴۹۴ مورد بازرسی بهداشت محیطی قرار گرفت. در این بازرسی‌های انجام شده […]

۳۱ هزار بازرسی از مراکز غذایی و اماکن عمومی و پلمپ ۹۸ مکان متخلف

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: در سومین روز آغاز بکار بازرسی‌های سلامت نوروزی بهداشت محیط؛ ۳۱ هزار و ۴۹۴ مورد بازرسی بهداشت محیطی قرار گرفت.

در این بازرسی‌های انجام شده ۴۴۴ محل متخلف بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شدند و ۹۸ محل متخلف بهداشتی پلمب شده است که از این تعداد ۱۹ مورد مربوط به رستوران‌های بین راهی بوده است.