رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم دادگاه مربوط به نماینده مجلس قطعی نیست

حکم دادگاه مربوط به نماینده مجلس قطعی نیست رییس کل دادگستری استان تهران: حکم دادگاه مربوط به نماینده مجلس قطعی نیست. به استناد ماده ٣۵٢ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده ٣۵٣ همان قانون به جهت غیر قطعی بودن دادنامه از بیان جزییات رای دادگاه قانونا معذوریم /ایرنا

حکم دادگاه مربوط به نماینده مجلس قطعی نیست

رییس کل دادگستری استان تهران: حکم دادگاه مربوط به نماینده مجلس قطعی نیست. به استناد ماده ٣۵٢ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده ٣۵٣ همان قانون به جهت غیر قطعی بودن دادنامه از بیان جزییات رای دادگاه قانونا معذوریم /ایرنا