رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد محسن تانبنده از جشنواره جام جم

انتقاد محسن تانبنده از جشنواره جام جم جشنواره جام جم عين مجلس ختمه،جايزه شم عين خرما هركي از در مياد بيرون يكي دستشه آقا جم و جور كنيد اين جام جم رو بزارين جايزه اش ارزش پيدا كنه

انتقاد محسن تانبنده از جشنواره جام جم

جشنواره جام جم عين مجلس ختمه،جايزه شم عين خرما هركي از در مياد بيرون يكي دستشه آقا جم و جور كنيد اين جام جم رو بزارين جايزه اش ارزش پيدا كنه