رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سه ماه قبل یک مسلمان اردنی تبار در فیس بوکش نوشت: نیوزلند را برای زندگی انتخاب کردم چون اینجا مهم نیست کی هستی

سه ماه قبل یک مسلمان اردنی تبار در فیس بوکش نوشت: «نیوزلند را برای زندگی انتخاب کردم چون اینجا مهم نیست کی هستی، همه با تو به عنوان یک انسان برخورد میکنند و میتوانی هر عقیده ای داشته باشی و امروز در حمله تروریستی کریستچرچ به همراه دختربچه ۴ ساله اش توسط راستگرای مسیحی کشته […]

سه ماه قبل یک مسلمان اردنی تبار در فیس بوکش نوشت: «نیوزلند را برای زندگی انتخاب کردم چون اینجا مهم نیست کی هستی، همه با تو به عنوان یک انسان برخورد میکنند و میتوانی هر عقیده ای داشته باشی

و امروز در حمله تروریستی کریستچرچ به همراه دختربچه ۴ ساله اش توسط راستگرای مسیحی کشته شد!