رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد زباله دزدی و تهدید جدی سلامت مردم

رشد زباله دزدی و تهدید جدی سلامت مردم سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان: متاسفانه زباله دزدی در ماه‌های گذشته افزایش یافته و بدلیل مشکلات اقتصادی،بعضی از شهروندان رو به جمع آوری پسماند قابل تفکیک از کیسه‌های زباله آورده‌اند تا از این طریق امرارمعاش کنند/ایسنا  

رشد زباله دزدی و تهدید جدی سلامت مردم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان: متاسفانه زباله دزدی در ماه‌های گذشته افزایش یافته و بدلیل مشکلات اقتصادی،بعضی از شهروندان رو به جمع آوری پسماند قابل تفکیک از کیسه‌های زباله آورده‌اند تا از این طریق امرارمعاش کنند/ایسنا