رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقدام تاسف برانگیز و تحقیرآمیز یک شهرداری

اقدام تاسف برانگیز و تحقیرآمیز یک شهرداری در مراسم تجلیل از شهردار ، پاکبانان را روی زمین و جلوی پای کت و شلواری ها نشاندند/جماران  

اقدام تاسف برانگیز و تحقیرآمیز یک شهرداری

در مراسم تجلیل از شهردار ، پاکبانان را روی زمین و جلوی پای کت و شلواری ها نشاندند/جماران