رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه اولین وعده غذایی سال نو چقدر است؟

هزینه اولین وعده غذایی سال نو چقدر است؟ با توجه به افزایش قیمت محصولات مصرفی به خصوص اقلام خوراکی سبزی پلو ماهی با کوکو شب عید و رشته پلو به ترتیب قیمتی در حدود ۱۱۲ هزار و ۳۷ هزار تومان دارد.

هزینه اولین وعده غذایی سال نو چقدر است؟

با توجه به افزایش قیمت محصولات مصرفی به خصوص اقلام خوراکی سبزی پلو ماهی با کوکو شب عید و رشته پلو به ترتیب قیمتی در حدود ۱۱۲ هزار و ۳۷ هزار تومان دارد.