رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارلوس کی‌روش برای دریافت طلب ۸۰۰ هزار دلاری خود از فدراسیون ایران شکایت کرد

کارلوس کی‌روش برای دریافت طلب ۸۰۰ هزار دلاری خود از فدراسیون ایران شکایت کرده گفته علت شکایت، بی‌احترامی فدراسیون نسبت به مربی قبلی تیم ملی بوده است

کارلوس کی‌روش برای دریافت طلب ۸۰۰ هزار دلاری خود از فدراسیون ایران شکایت کرده گفته علت شکایت، بی‌احترامی فدراسیون نسبت به مربی قبلی تیم ملی بوده است