رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرچم شبه نظامیان «نیروهای دموکراتیک سوریه» در باغوز

پرچم شبه نظامیان «نیروهای دموکراتیک سوریه» در باغوز، آخرین منطقه تحت کنترل داعش به اهتزاز در آمد /رویترز

پرچم شبه نظامیان «نیروهای دموکراتیک سوریه» در باغوز، آخرین منطقه تحت کنترل داعش به اهتزاز در آمد /رویترز