رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار خط آهن شمال آق‌قلا برای تسریع خروج سیلاب از شهر توسط سپاه

انفجار خط آهن شمال آق‌قلا برای تسریع خروج سیلاب از شهر توسط سپاه 🔹بنا بر درخواست استانداری گلستان و بر اساس مصوبه شورای تامین استان قسمتی از ریل راه آهن شمال آق‌قلا برای هدایت سیلاب از شهر به سمت دشت و مزارع توسط سپاه نینوا گلستان تخریب شد. 🔹با این اقدام سپاه و انفجار خط […]

انفجار خط آهن شمال آق‌قلا برای تسریع خروج سیلاب از شهر توسط سپاه

🔹بنا بر درخواست استانداری گلستان و بر اساس مصوبه شورای تامین استان قسمتی از ریل راه آهن شمال آق‌قلا برای هدایت سیلاب از شهر به سمت دشت و مزارع توسط سپاه نینوا گلستان تخریب شد.

🔹با این اقدام سپاه و انفجار خط آهن، سرعت خروج سیلاب از شهر بیشتر شده است.