رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست رفع فیلتر تلگرام

درخواست رفع فیلتر تلگرام محمود صادقی (نماینده مجلس) در واکنش به توییت وزیر ارتباطات در مورد برقراری اینترنت در پلدختر: کاش دادستانی محترم نیز فعلا ولو موقت فیلتر تلگرام را بردارند تا مردم بتوانند از این امکان برای برقراری ارتباط استفاده کنند  

درخواست رفع فیلتر تلگرام

محمود صادقی (نماینده مجلس) در واکنش به توییت وزیر ارتباطات در مورد برقراری اینترنت در پلدختر: کاش دادستانی محترم نیز فعلا ولو موقت فیلتر تلگرام را بردارند تا مردم بتوانند از این امکان برای برقراری ارتباط استفاده کنند