رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حزب اخوانی السعاده الاسلامی ترکیه از نامزد حزب جمهوری خلق حمایت کرده است

سردبیر نشریه مصریون: حزب اخوانی السعاده الاسلامی ترکیه از نامزد حزب جمهوری خلق حمایت کرده است تا مانع از تصدی شهرداری استانبول به دست حزب عدالت و توسعه شود  

سردبیر نشریه مصریون: حزب اخوانی السعاده الاسلامی ترکیه از نامزد حزب جمهوری خلق حمایت کرده است تا مانع از تصدی شهرداری استانبول به دست حزب عدالت و توسعه شود