رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار ایذه تعلیق شد

شهردار ایذه تعلیق شد به دلیل وضعیت فوق‌العاده که وجود دارد و عدم حضور شهردار ایذه در محل خدمت پس از پایان مرخصی دو روزه وضعیت خدمت وی به حالت تعلیق درآمده است به فرماندار این شهر دستور داده شد که در اسرع وقت برای شهرداری ایذه سرپرست تعیین شود /تسنیم  

شهردار ایذه تعلیق شد

به دلیل وضعیت فوق‌العاده که وجود دارد و عدم حضور شهردار ایذه در محل خدمت پس از پایان مرخصی دو روزه وضعیت خدمت وی به حالت تعلیق درآمده است

به فرماندار این شهر دستور داده شد که در اسرع وقت برای شهرداری ایذه سرپرست تعیین شود /تسنیم