رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمود احمدی‌نژاد و نوه خواهرش

تصویر: محمود احمدی‌نژاد و نوه خواهرش / نارمک، منزل رئیس‌جمهور سابق /۱۲ فروردین ۹۸ رسانه های نزدیک به احمدی نژاد با انتشار این تصویر، به شایعات برخی رسانه‌ها مبنی بر دستگیری احمدی نژاد در روزهای گذشته خاتمه دادند  

تصویر: محمود احمدی‌نژاد و نوه خواهرش / نارمک، منزل رئیس‌جمهور سابق /۱۲ فروردین ۹۸

رسانه های نزدیک به احمدی نژاد با انتشار این تصویر، به شایعات برخی رسانه‌ها مبنی بر دستگیری احمدی نژاد در روزهای گذشته خاتمه دادند