رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری:بارش‌های اخیر برای کشور خیر و برکت خواهند داشت

جهانگیری:بارش‌های اخیر ده‌ها برابر خسارات ناشی از سیل برای کشور خیر و برکت خواهند داشت. حداقل برای سال ۹۸ دغدغه روزهای کم آبی حتی در استان هایی نظیر سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان و تالاب های خشک شده کشور نخواهیم داشت مهمترین نکته در مدیریت بحران این اسبت که مدیر از خودش به خاطر […]

جهانگیری:بارش‌های اخیر ده‌ها برابر خسارات ناشی از سیل برای کشور خیر و برکت خواهند داشت.

حداقل برای سال ۹۸ دغدغه روزهای کم آبی حتی در استان هایی نظیر سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان و تالاب های خشک شده کشور نخواهیم داشت

مهمترین نکته در مدیریت بحران این اسبت که مدیر از خودش به خاطر مردمش بگذرد و تمام قد در میدان بایستد./فارس