رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمشید مشایخی درگذشت

جمشید مشایخی درگذشت این بازیگر پیشکسوت که در طول تعطیلات نوروز در بیمارستان عرفان بستری بود، ساعاتی پیش درگذشت.|ایسنا  

جمشید مشایخی درگذشت

این بازیگر پیشکسوت که در طول تعطیلات نوروز در بیمارستان عرفان بستری بود، ساعاتی پیش درگذشت.|ایسنا