رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجله Forbes میزان دارایی های خانواده کارداشیان- جنر را منتشر کرد

مجله Forbes میزان دارایی های خانواده کارداشیان- جنر را منتشر کرد کایلی جنر ۲۱ ساله با دارایی ۱ میلیارد دلار بیشترین سهم را دارد (کمپانی لوازم آرایش) کیم کارداشیان – ۳۵۰ میلیون دلار کیتلین جنر – ۱۰۰ میلیون دلار کریس جنر – ۶۰ میلیون دلار کلویی کارداشیان – ۴۰ میلیون دلار کورتنی کارداشیان – ۳۵ […]

مجله Forbes میزان دارایی های خانواده کارداشیان- جنر را منتشر کرد

کایلی جنر ۲۱ ساله با دارایی ۱ میلیارد دلار بیشترین سهم را دارد (کمپانی لوازم آرایش)
کیم کارداشیان – ۳۵۰ میلیون دلار
کیتلین جنر – ۱۰۰ میلیون دلار
کریس جنر – ۶۰ میلیون دلار
کلویی کارداشیان – ۴۰ میلیون دلار
کورتنی کارداشیان – ۳۵ میلیون دلار
کندال جنر – ۱۸ میلیون دلار
راب کارداشیان – ۱۰ میلیون دلار