رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشور از خطر کم آبی نجات یافت

کشور از خطر کم آبی نجات یافت عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست: کشور پس از ۱۱ سال خشکسالی از خطر کم آبی نجات یافت در ۱۰ روز اخیر، ۸۰ میلیارد متر مکعب بارندگی در کشور روی داد تراز دریاچه ارومیه ۳۶ سانتی متر افزایش یافته است

کشور از خطر کم آبی نجات یافت

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست: کشور پس از ۱۱ سال خشکسالی از خطر کم آبی نجات یافت در ۱۰ روز اخیر، ۸۰ میلیارد متر مکعب بارندگی در کشور روی داد تراز دریاچه ارومیه ۳۶ سانتی متر افزایش یافته است