رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار کرمانشاه: ۵ روستای کرمانشاه در محاصره کامل سیل قرار دارد.

استاندار کرمانشاه: ۵ روستای کرمانشاه در محاصره کامل سیل قرار دارد. راه ارتباطی ۶۷ روستا قطع شده است.  

استاندار کرمانشاه: ۵ روستای کرمانشاه در محاصره کامل سیل قرار دارد.

راه ارتباطی ۶۷ روستا قطع شده است.