رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منابع محلی از وقوع انفجار در دانشکده افسری سن‌پترزبورگ در روسیه و مجروح شدن چند نفر خبر می‌دهند.

منابع محلی از وقوع انفجار در دانشکده افسری سن‌پترزبورگ در روسیه و مجروح شدن چند نفر خبر می‌دهند. این انفجار در بخش اداری دانشکده افسری نیروی هوافضای روسیه در سن‌پترزبورگ رخ داده است. هنوز دلیل این انفجار مشخص نیست. طبق ارزیابی‌های اولیه حداقل ۴ دانشجو در این حادثه مجروح شدند.  

منابع محلی از وقوع انفجار در دانشکده افسری سن‌پترزبورگ در روسیه و مجروح شدن چند نفر خبر می‌دهند.

این انفجار در بخش اداری دانشکده افسری نیروی هوافضای روسیه در سن‌پترزبورگ رخ داده است.

هنوز دلیل این انفجار مشخص نیست.

طبق ارزیابی‌های اولیه حداقل ۴ دانشجو در این حادثه مجروح شدند.