رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حقوق‌ها در سال جدید چگونه محاسبه می‌شود؟

افزایش حقوق‌ها در سال جدید چگونه محاسبه می‌شود؟ طبق مصوبه مجلس، حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ با اِعمال ۱۰ درصد افزایش حقوق و افزایش ۴۰۰هزار تومانی همراه خواهد بود، طبق گفته‌های معاون حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش این مقدار برای معلمان به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش به صورت پلکانی است.  

افزایش حقوق‌ها در سال جدید چگونه محاسبه می‌شود؟

طبق مصوبه مجلس، حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ با اِعمال ۱۰ درصد افزایش حقوق و افزایش ۴۰۰هزار تومانی همراه خواهد بود، طبق گفته‌های معاون حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش این مقدار برای معلمان به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش به صورت پلکانی است.