رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نقشه سیل روزانه در ایران

نقشه سیل روزانه در ایران 🔹به دنبال بارندگی‌ها و سیل اخیر در استان‌های شمالی، شرقی و غربی کشور، مرکز هماهنگی اورژانس اروپا که زیر نظر کمیسیون اروپا فعالیت می‌کند نقشه‌ای از وضعیت بارندگی درایران تهیه کرده است. 🔸به گفته فرخ توکلی مشاور رییس سازمان نقشه‌برداری کشور، اطلاعات این نقشه مبتنی بر پیش‌بینی‌های ناسا است. 🔹بر […]

نقشه سیل روزانه در ایران

🔹به دنبال بارندگی‌ها و سیل اخیر در استان‌های شمالی، شرقی و غربی کشور، مرکز هماهنگی اورژانس اروپا که زیر نظر کمیسیون اروپا فعالیت می‌کند نقشه‌ای از وضعیت بارندگی درایران تهیه کرده است.

🔸به گفته فرخ توکلی مشاور رییس سازمان نقشه‌برداری کشور، اطلاعات این نقشه مبتنی بر پیش‌بینی‌های ناسا است.

🔹بر روی این نقشه که روز گذشته (۱۲فروردین ۹۸) منتشر شده، میزان بارندگیها و مناطق تحت تاثیر سیل درایران، نشانه گذاری شده‌اند.