رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیل اخیر ناشی از دستکاری اقلیمی خارجی‌هاست!

سیل اخیر ناشی از دستکاری اقلیمی خارجی‌هاست! خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد: دلایل مهمی وجود دارد که سیل‌باریهای اخیر می‌تواند ناشی از یک دستکاری اقلیمی خارجی باشد!  

سیل اخیر ناشی از دستکاری اقلیمی خارجی‌هاست!

خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شد: دلایل مهمی وجود دارد که سیل‌باریهای اخیر می‌تواند ناشی از یک دستکاری اقلیمی خارجی باشد!