رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برایان هوک» رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا

«برایان هوک» رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا: سه کشور از هشت کشوری که معافیت از تحریم‌های مرتبط با واردات نفت ایران را دریافت کرده بودند، در حال حاضر خرید نفت از این کشور را به صفر رسانده‌اند  

«برایان هوک» رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا: سه کشور از هشت کشوری که معافیت از تحریم‌های مرتبط با واردات نفت ایران را دریافت کرده بودند، در حال حاضر خرید نفت از این کشور را به صفر رسانده‌اند