رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حوادث رانندگی در نوروز ۹۸ نسبت به سال گذشته، ۳۱ درصد کاهش داشته است

براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در نوروز ۹۸ نسبت به سال گذشته، ۳۱ درصد کاهش داشته است  

براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در نوروز ۹۸ نسبت به سال گذشته، ۳۱ درصد کاهش داشته است