رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار تلفات سیل در ایران به نقل از سازمان اورژانس

آخرین آمار تلفات سیل در ایران به نقل از سازمان اورژانس: ۶۶ کشته و ۴۷۸ مصدوم از این تعداد ۲۲ نفر در شیراز ۷نفر در گلستان ۵نفر در مازندران ۳نفر در خراسان شمالی ۳نفر کهگیلویه و بویر احمد ۱۴ نفر در لرستان و ۱۲ نفر در سایر استانها جان باختند

آخرین آمار تلفات سیل در ایران به نقل از سازمان اورژانس:

۶۶ کشته و ۴۷۸ مصدوم
از این تعداد ۲۲ نفر در شیراز
۷نفر در گلستان
۵نفر در مازندران
۳نفر در خراسان شمالی
۳نفر کهگیلویه و بویر احمد
۱۴ نفر در لرستان
و ۱۲ نفر در سایر استانها جان باختند