رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت مردم به تلگرام/ فیلترینگ نتوانست مانع از حضور مردم در تلگرام شود

بازگشت مردم به تلگرام/ فیلترینگ نتوانست مانع از حضور مردم در تلگرام شود مخاطبانی که پس از فیلترینگ تلگرام به شبکه‌های اجتماعی دیگر مهاجرت کرده بودند، در نیمه دوم سال ۹۷ آهسته آهسته به این شبکه بازگشتند/ ایرنا

بازگشت مردم به تلگرام/ فیلترینگ نتوانست مانع از حضور مردم در تلگرام شود

مخاطبانی که پس از فیلترینگ تلگرام به شبکه‌های اجتماعی دیگر مهاجرت کرده بودند، در نیمه دوم سال ۹۷ آهسته آهسته به این شبکه بازگشتند/ ایرنا