رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیمه جنوبی خط ۶ متروی تهران با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

نیمه جنوبی خط ۶ متروی تهران با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

نیمه جنوبی خط ۶ متروی تهران با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.