رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روند رو به رشد استفاده کاربران ایرانی از تلگرام ادامه دارد

روند رو به رشد استفاده کاربران ایرانی از تلگرام ادامه دارد نمودار روندی استفاده مردم ایران از شبکه های اجتماعی در سال ۹۷ را در تصویر بالا ملاحظه می فرمائید /ایسپا

روند رو به رشد استفاده کاربران ایرانی از تلگرام ادامه دارد

نمودار روندی استفاده مردم ایران از شبکه های اجتماعی در سال ۹۷ را در تصویر بالا ملاحظه می فرمائید /ایسپا