رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیلترینگ چه اثری بر استفاده از تلگرام داشت؟

فیلترینگ چه اثری بر استفاده از تلگرام داشت؟ 🔹گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران از تفاوت استفاده کاربران ایرانی‌ها قبل و بعد از فیلترینگ تلگرام، نشان می‌دهد بر خلاف تصور مجریان مسدودسازی تلگرام، فیلتر کردن آن تأثیری بر استفاده کاربران نداشته است.

فیلترینگ چه اثری بر استفاده از تلگرام داشت؟

🔹گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران از تفاوت استفاده کاربران ایرانی‌ها قبل و بعد از فیلترینگ تلگرام، نشان می‌دهد بر خلاف تصور مجریان مسدودسازی تلگرام، فیلتر کردن آن تأثیری بر استفاده کاربران نداشته است.