رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه تردد مشمولین با بیش از ۸ سال غیبت کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل ۳ سال در خارج از کشور اقامت دارند مجاز به تردد ۲ بار با اقامت حداکثر ۳ ماه در سال به کشور می باشند. تردد این افراد تنها با اخذ مهر خروج مشمولین با تاریخ معتبر امکان […]

نحوه تردد مشمولین با بیش از ۸ سال غیبت

کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل ۳ سال در خارج از کشور اقامت دارند مجاز به تردد ۲ بار با اقامت حداکثر ۳ ماه در سال به کشور می باشند.
تردد این افراد تنها با اخذ مهر خروج مشمولین با تاریخ معتبر امکان پذیر است.