رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زایمان در خانه

زایمان در خانه مگان مارکل که روزهای آخر بارداری اش می گذارند تصمیم دارد زایمانش را در خانه و بدون حضور پزشک مرد انجام دهد او یک تیم از پزشکان زن برگزیده و اعلام کرده مانند کیت قرار نیست چند ساعت بعد از زایمان در حضور رسانه ها و مردم قرار بگیرد. فرزند آنها هفته […]

زایمان در خانه

مگان مارکل که روزهای آخر بارداری اش می گذارند تصمیم دارد زایمانش را در خانه و بدون حضور پزشک مرد انجام دهد

او یک تیم از پزشکان زن برگزیده و اعلام کرده مانند کیت قرار نیست چند ساعت بعد از زایمان در حضور رسانه ها و مردم قرار بگیرد. فرزند آنها هفته دیگر به دنیا می آید