رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۳ محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی قصر شيرين تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۴:۳۰ طول جغرافیایی: ۴۵.۷۲ عرض جغرافیایی: ۳۴.۴۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۳ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۲ کیلومتری قصر شيرين (كرمانشاه) ۱۴ کیلومتری سرپل ذهاب (كرمانشاه) ۴۰ کیلومتری ازگله (كرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۱۴ کیلومتری ايلام ۱۲۷ […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۳
محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی قصر شيرين
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۴:۳۰
طول جغرافیایی: ۴۵.۷۲
عرض جغرافیایی: ۳۴.۴۹
عمق زمین‌لرزه: ۱۳ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۲ کیلومتری قصر شيرين (كرمانشاه)
۱۴ کیلومتری سرپل ذهاب (كرمانشاه)
۴۰ کیلومتری ازگله (كرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۱۴ کیلومتری ايلام
۱۲۷ کیلومتری كرمانشاه