رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب دستگیری زن داعشی در مرز بازرگان

تکذیب دستگیری زن داعشی در مرز بازرگان رییس شورای تامین شهرستان ماکو آذربایجان خبر دستگیری یک زن عضو گروه تروریستی داعش در مرز بازرگان را تکذیب کرد.

تکذیب دستگیری زن داعشی در مرز بازرگان

رییس شورای تامین شهرستان ماکو آذربایجان خبر دستگیری یک زن عضو گروه تروریستی داعش در مرز بازرگان را تکذیب کرد.