رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعید قاسمی: در بوسنی تحت پوشش هلال احمر رفته بودیم به نیروهای مجاهدین آموزش نظامی میدادیم

سعید قاسمی: در بوسنی تحت پوشش هلال احمر رفته بودیم به نیروهای مجاهدین آموزش نظامی میدادیم / کریستین[امانپور] خبرنگار سی‌ان‌ان ما را لو داد

سعید قاسمی: در بوسنی تحت پوشش هلال احمر رفته بودیم به نیروهای مجاهدین آموزش نظامی میدادیم / کریستین[امانپور] خبرنگار سی‌ان‌ان ما را لو داد