رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون ایسوزو در جاده شیراز – کازرون

برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون ایسوزو در جاده شیراز – کازرون منجر به مصدومیت ۶ نفر شد./ ایرنا

برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون ایسوزو در جاده شیراز – کازرون منجر به مصدومیت ۶ نفر شد./ ایرنا