رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیروهای عراقی «شباب مخیم الرایة الحسینی» برای کمک رسانی به سیل‌زدگان به شهر پلدختر آمدند

نیروهای عراقی «شباب مخیم الرایة الحسینی» برای کمک رسانی به سیل‌زدگان به شهر پلدختر آمدند

نیروهای عراقی «شباب مخیم الرایة الحسینی» برای کمک رسانی به سیل‌زدگان به شهر پلدختر آمدند