رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر آموزش و پرورش: مدارس ۲ استان گلستان و لرستان بازگشایی‌ شده است

وزیر آموزش و پرورش: مدارس ۲ استان گلستان و لرستان بازگشایی‌ شده است 🔹هنوز مدارس ۹ منطقه استان خوزستان بازگشایی نشده که بخشی از این عدم بازگشایی به دلیل اسکان مردم در مدارس است.

وزیر آموزش و پرورش: مدارس ۲ استان گلستان و لرستان بازگشایی‌ شده است

🔹هنوز مدارس ۹ منطقه استان خوزستان بازگشایی نشده که بخشی از این عدم بازگشایی به دلیل اسکان مردم در مدارس است.


جدیدترین خبرها