رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کار: نیروی کار ماهر ایرانی به کشورهای خارجی اعزام می‌شود

وزیر کار: نیروی کار ماهر ایرانی به کشورهای خارجی اعزام می‌شود محمد شریعتمداری: مذاکراتی با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار ماهر و با تایید مشترک مراکز فنی و حرفه‌ای کشور با مراکز فنی و حرفه‌ای کشورهای خارجی صورت گرفته؛ این مسیر در طول سال ۹۸ تقویت خواهد شد تا از نیروهای کار ماهر کشور […]

وزیر کار: نیروی کار ماهر ایرانی به کشورهای خارجی اعزام می‌شود

محمد شریعتمداری:

مذاکراتی با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار ماهر و با تایید مشترک مراکز فنی و حرفه‌ای کشور با مراکز فنی و حرفه‌ای کشورهای خارجی صورت گرفته؛ این مسیر در طول سال ۹۸ تقویت خواهد شد تا از نیروهای کار ماهر کشور در کشورهای متقاضی نیروی کار، استفاده لازم به عمل آید./خانه ملت