رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف امروز به سوریه می رود

ظریف امروز به سوریه می رود ظریف امروز، در سفری دو روزه به سوریه و پس از آن به ترکیه سفر می کند/ کانال سخنگوی وزارت خارجه  

ظریف امروز به سوریه می رود

ظریف امروز، در سفری دو روزه به سوریه و پس از آن به ترکیه سفر می کند/ کانال سخنگوی وزارت خارجه