رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش‌نشانان فرانسوی می‌گویند دو سوم از بام اصلی کلیسا تخریب شده است

آتش‌نشانان فرانسوی می‌گویند دو سوم از بام اصلی کلیسا تخریب شده است 🔹تاج بافته شده که روی سر عیسی مسیح بوده و نیز لباس سنت لوئیس، پادشاه فرانسه از ۱۲۲۶ تا ۱۲۷۰ میلادی از کلیسا سالم بیرون آورده شده است. 🔹بیم آن می‌رود که آثار هنری داخل صحن اصلی که بی نهایت ارزشمند هستند؛ از […]

آتش‌نشانان فرانسوی می‌گویند دو سوم از بام اصلی کلیسا تخریب شده است

🔹تاج بافته شده که روی سر عیسی مسیح بوده و نیز لباس سنت لوئیس، پادشاه فرانسه از ۱۲۲۶ تا ۱۲۷۰ میلادی از کلیسا سالم بیرون آورده شده است.

🔹بیم آن می‌رود که آثار هنری داخل صحن اصلی که بی نهایت ارزشمند هستند؛ از بین رفته باشد.