رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار در مورد هجوم بی سابقه ملخ ها

هشدار در مورد هجوم بی سابقه ملخ ها رئیس سازمان حفظ نباتات کشور: 🔸هجوم این تعداد ملخ به زمین‌های کشاورزی در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده 🔸۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در معرض خطر قرار دارند 🔸تاکنون در ۳۸ هزار هکتار مبارزه جدی انجام شده 🔸ملخ صحرایی از آفات بسیار خطرناکی است که اگر […]

هشدار در مورد هجوم بی سابقه ملخ ها

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور:
🔸هجوم این تعداد ملخ به زمین‌های کشاورزی در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده
🔸۲۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در معرض خطر قرار دارند
🔸تاکنون در ۳۸ هزار هکتار مبارزه جدی انجام شده
🔸ملخ صحرایی از آفات بسیار خطرناکی است که اگر کنترل نشوند امنیت غذایی را تهدید می‌کنند.
🔸ملخ‌هایی که از عربستان وارد کشور شده اند به ۶ استان جنوبی یعنی بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، خوزستان و کرمان رسیده اند./ ایرنا