رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صعود استقلال به رتبه دوم با تک گل تعویض طلایی شفر

لیگ برتر | هفته بیست و ششم استقلال ۱ – ماشین سازی ۰ صعود استقلال به رتبه دوم با تک گل تعویض طلایی شفر

لیگ برتر | هفته بیست و ششم

استقلال ۱ – ماشین سازی ۰

صعود استقلال به رتبه دوم با تک گل تعویض طلایی شفر