رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرماندار اهواز:کانال سلمان بسته شد

فرماندار اهواز:کانال سلمان بسته شد رفع تهدید از مناطق ملاشیه، گلدشت، گلبهار و عین۲/ ایلنا

فرماندار اهواز:کانال سلمان بسته شد

رفع تهدید از مناطق ملاشیه، گلدشت، گلبهار و عین۲/ ایلنا