رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار نقشه جدید اسرائیل توسط آمریکا

انتشار نقشه جدید اسرائیل توسط آمریکا ▫️وزارت خارجه آمریکا نقشه جدید اسرائیل را منتشر کرد که در آن منطقه اشغالی جولان بخشی از خاک اسرائیل است. ▫️آمریکا به عنوان تنها کشور جهان به تازگی حاکمیت اسرائیل بر منطقه جولان را به رسمیت شناخت/ عصرایران

انتشار نقشه جدید اسرائیل توسط آمریکا

▫️وزارت خارجه آمریکا نقشه جدید اسرائیل را منتشر کرد که در آن منطقه اشغالی جولان بخشی از خاک اسرائیل است.

▫️آمریکا به عنوان تنها کشور جهان به تازگی حاکمیت اسرائیل بر منطقه جولان را به رسمیت شناخت/ عصرایران