رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب تعطیلی مدارس کشور در روز شنبه

تکذیب تعطیلی مدارس کشور در روز شنبه 🔹 روابط عمومی آموزش و پرورش تهران: آموزش و پرورش تصمیمی براى تعطیلی مدارس در روز شنبه [۳۱ فروردین] ندارد. 🔹بر همين اساس شنبه مدارس همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی صحت ندارد./ صدا و سیما  

تکذیب تعطیلی مدارس کشور در روز شنبه

🔹 روابط عمومی آموزش و پرورش تهران: آموزش و پرورش تصمیمی براى تعطیلی مدارس در روز شنبه [۳۱ فروردین] ندارد.

🔹بر همين اساس شنبه مدارس همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی صحت ندارد./ صدا و سیما