رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین آزمایش تسلیحاتی اعلام شده کره شمالی در ۵ ماه گذشته

نخستین آزمایش تسلیحاتی اعلام شده کره شمالی در ۵ ماه گذشته اون بر آزمایش یک سلاح هدایت شونده تاکتیکی جدید این کشور نظارت کرد

نخستین آزمایش تسلیحاتی اعلام شده کره شمالی در ۵ ماه گذشته

اون بر آزمایش یک سلاح هدایت شونده تاکتیکی جدید این کشور نظارت کرد