رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان دامپزشکی: ۲۴ هزار راس دام سبک و سنگین در سیل اخیر کشور تلف شدند

رئیس سازمان دامپزشکی: ۲۴ هزار راس دام سبک و سنگین در سیل اخیر کشور تلف شدند رئیس سازمان دامپزشکی کشور: 🔹در سیل اخیر حدود ۲۴ هزار راس دام سبک و سنگین، ۹ میلیون قطعه طیور و هزاران تن ماهی تلف شدند 🔹اگر نظارت و حضور جدی سازمان دامپزشکی نبود، اپیدمی بیماری‌های دامی، کشور را فرا […]

رئیس سازمان دامپزشکی: ۲۴ هزار راس دام سبک و سنگین در سیل اخیر کشور تلف شدند

رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
🔹در سیل اخیر حدود ۲۴ هزار راس دام سبک و سنگین، ۹ میلیون قطعه طیور و هزاران تن ماهی تلف شدند
🔹اگر نظارت و حضور جدی سازمان دامپزشکی نبود، اپیدمی بیماری‌های دامی، کشور را فرا میگرفت.