رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گوگل، حساب کاربری شبکه «پرس‌تی‌وی» را در «یوتیوب» غیرفعال کرد

گوگل، حساب کاربری شبکه «پرس‌تی‌وی» را در «یوتیوب» غیرفعال کرد گوگل بدون هشدار قبلی، حساب‌های کاربری شبکه خبری «پرس‌تی‌وی» و «هیسپان‌تی‌وی» را در برخی سرویس‌های این شرکت، اعم از «یوتیوب» و «جی‌میل» غیرفعال کرده است.

گوگل، حساب کاربری شبکه «پرس‌تی‌وی» را در «یوتیوب» غیرفعال کرد

گوگل بدون هشدار قبلی، حساب‌های کاربری شبکه خبری «پرس‌تی‌وی» و «هیسپان‌تی‌وی» را در برخی سرویس‌های این شرکت، اعم از «یوتیوب» و «جی‌میل» غیرفعال کرده است.